Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

9486 9e82 420
Reposted fromdivi divi viashar shar

May 24 2015

0120 f8c9 420
Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin viaswatina swatina

April 26 2015

nikiwiki
3472 d169 420
Moc jest tym silna 
Poznajecie ten plakat? Chociaż minęło już kilka ładnych lat, do tej pory pamiętam jakie wrażenie na mnie wywarł. Nie było chyba dzieciaka, który nie przebierałby nogami na myśl o kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Grafiki takie jak ta powodowały, że nasze oczekiwania wystrzelały w górę na coraz wyższe poziomy. 
Bez względu jak (nie)dobry okazał się film, materiał promocyjny który widzicie powyżej jest przykładem mistrzowskiego operowania emocjami fanów. Kto jest ikoną uniwersum Gwiezdnych Wojen? Oczywiście Darth Vader. Każdy zachodził w głowę kim jest i co ma pod maską osobnik, który "jest teraz bardziej maszyną niż człowiekiem".  Mroczne Widmo tym jednym plakatem obiecało nam calutką część poświęconą Anakinowi, który zanim stał się mrocznym lordem, był słodkim chłopcem o blond włosach. 
Głównym narzędziem obecnej tu symboliki jest cień. Każdy, kto wychwycił ten drobny detal zacierał ręce na myśl o kolejnej części sagi. Magiczne "co jest pod maską?" zawsze działa i do tej pory gra olbrzymią rolę w kampaniach promocyjnych. 
Reposted frompbabienk76 pbabienk76
4026 c235 420

archewill:

“watch yourself traveler, khajiit does not play these games”

Reposted fromdramaticalmania dramaticalmania

April 04 2015

nikiwiki
2209 5cdc 420
Wy tez?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar

April 02 2015

nikiwiki
5215 49d9
Reposted fromatina atina
nikiwiki
0004 d8eb 420
Reposted fromTaieri Taieri

March 18 2015

nikiwiki
2509 a622 420
Reposted fromkasiarzyna kasiarzyna viaaine aine

March 08 2015

nikiwiki
0834 4e65
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissySleepy MissySleepy
nikiwiki
8017 9f17 420
Reposted fromnasze nasze viayulek yulek

January 28 2015

nikiwiki
7708 6976 420
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname

January 17 2015

nikiwiki
Uważam, że lepiej od razu mówić, wyjaśniać, niż potem żałować. Tego też nauczyła mnie moja mama. Przypominała: „Dzień należy kończyć tak, jakby miał być twoim ostatnim”.
— Martyna Wojciechowska
Reposted frommgkmghm mgkmghm

January 09 2015

4683 bf59 420
Reposted fromrosalyndablack rosalyndablack
nikiwiki
3629 3bbe 420
Reposted fromfrenzy frenzy

January 07 2015

7773 e47f 420

rverasart:

i made a hobbit fanart about the saddest moment in the whole movie

Reposted fromvalarmorkilis valarmorkilis
nikiwiki
7910 5141 420
Reposted fromwindingroads windingroads

January 06 2015

nikiwiki
9824 2600 420
Reposted fromwhatelse whatelse
nikiwiki
0490 2587 420
Reposted fromcontroversial controversial

January 05 2015

8088 e6d8

dutchster:

he looks so pleased in the end “DID YOU SEE THAT?”

Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson
nikiwiki
3905 09fe 420
Reposted fromVafan Vafan viaswatina swatina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl